Categorieën

PRTG Monitor


Er is geen verstoring

Laatste update:
1/20/2022 3:08:07

Monitoring


Voor continuïteit van onze diensten maken wij gebruik van PRTG als monitoring programma, dit programma maakt het mogelijk om storingen te herkennen en hier een notificatie van de sturen via bijvoorbeeld e-mail of sms. Om het voor u ook inzichtelijk te maken hebben wij ervoor gekozen de status van onze monitoring op de website te plaatsen.

Wij monitoren onder andere op:

  • Ping
  • Webpagina’s
  • Server Hardware (defecte onderdelen)
  • CPU verbruik
  • Dataverbruik
  • Vrije schijfruimte

Legenda
Hieronder de legenda voor onze monitoring tool:


Er is geen verstoring

Bij deze melding in het PRTG Monitor veld is er geen verstoring en werkt de monitoring naar behoren. De “laatste update:” geeft aan wanneer de webpagina voor het laatst gegevens heeft ontvangen van de monitoring server.

Er is 1 verstoring

Bij deze melding is er één verstoring van onze diensten, wij proberen dan zo snel mogelijk deze storing op te lossen en de klanten te notificeren.

Er zijn 2 verstoringen

Bij deze melding zijn twee of meer verstoringen (dat zal het getal aangeven), de storingen krijgen onze hoogste prioriteit en de klanten worden genotificeerd.

Kan geen verbinding maken met de monitoring server

Bij deze melding kan het voorkomen dat onze monitoring server niet bereikbaar, dit kan zijn door onderhoud of storing van de monitoring server.

Er is gepland onderhoud

Bij deze melding vindt er onderhoudt plaats, wij notificeren onze klanten voordat er geplant